Monday, 10/12/2018 | 3:02 UTC+7
i-News

ท่องเที่ยวฮาลาลชายแดนภาคใต้ เริ่มปักหมุดเส้นทางที่ ปัตตานี

หน่วยงานท่องเที่ยว จชต.หารือ ศอ.บต.ขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาล 3 จังหวัดชายแดนใต้ เริ่มปักหมุดเส้นทางที่ จ.ปัตตานี เป้าหมายดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

วันพุธ (8 พฤศจิกายน) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมประชุมขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นางสาวอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวไทยอาเซียน ผู้แทนจากหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 3 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในปีงบประมาณ 2561 วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมหารือเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวฮาลาลชายแดนภาคใต้และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเติมเต็มจิ๊กซอในการพัฒนาพื้นที่สู่เป้าหมายดึงนักท่องเที่ยว เสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางสาวอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียน กล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดปัตตานี โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วย ล่องเรือชมธรรมชาติที่บางปู อำเภอยะหริ่ง ชมวังยะหริ่ง มัสยิดกรือเซะ ชมเมืองปัตตานี สกายวอร์ค พักโรงแรมซีเอส โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่หาดรูสะมิแล ฯลฯ ซึ่งในโปรแกรมจะระบุร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อบริการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสมาคมฯจำเป็นต้องร่วมดำเนินงานกับ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นประธานและดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน

ด้านนายอิสมาแอ แวมุสตอฟา สมาคมธุรกิจมุสลิม จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนระเบียงของเมกกะ ซึ่งมีจุดเด่นของพื้นที่คือ เส้นทางของอูลามะ หรือนักคิดอิสลามที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องหลักการศาสนาที่เคยกำหนดไว้ในอดีต หากกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวของอูลามะได้ เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมุสลิมและศาสนาอื่นเข้าเที่ยวชมพื้นที่เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อาทิ บ่อน้ำลัยลาตุลก็อดดัร ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นบ่อน้ำในหมู่บ้านของโต๊ะครูหะยีวันอาหามัดมุสตาฟา ซึ่งเป็นมหาดเล็กของชายาเจ้าเมืองปัตตานี บ่อน้ำฮังตูเวาะห์ ตำบลตันหยงลูโล๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับแม่ทัพมะละกา และความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับมะละกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2043 เป็นต้น การท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงความรู้ ถ้าสามารถปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวที่อูลามะกำหนดได้จะทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ หันมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About