Wednesday, 26/9/2018 | 1:45 UTC+7
i-News

ไปอีกราย!! สายการบิน ANA ญี่ปุ่นล้มแผนตั้งสายการบินร่วมทุนในพม่า

บริษัท ANA Holdings Inc ของญี่ปุ่นยกเลิกแผนตั้งสายการบินร่วมทุนในพม่า ตามการเปิดเผยของสายการบินเมื่อวันจันทร์ (6 พฤศจิกายน) หลังคำขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) ของบริษัทถูกเจ้าหน้าที่พม่าปฏิเสธ

บริษัท ANA ตั้งบริษัทร่วมทุน Asian Blue เมื่อปีก่อนกับบริษัท Golden Sky World ของนักลงทุนท้องถิ่น ฉ่วย ตัน ละวิน ที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงธนาคาร

ANA ตกลงที่จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 49 ในสายการบินร่วมทุน ที่จะมุ่งเน้นที่การให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังพม่าเปิดประเทศ

สายการบิน Asian Blue เป็นความพยายามครั้งที่ 2 ของ ANA ที่จะเข้าลงทุนในพม่า ก่อนหน้านี้ในปี 2557 บริษัทได้ยกเลิกแผนการที่จะซื้อหุ้นร้อยละ 49 ของสายการบิน Asian Wings Airways หลังมีการแข่งขันสูงทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงเกินไป

“เราไม่สามารถหาเหตุผลได้” เอช แซมมี อารามากิ ตัวแทนของบริษัท ANA ในพม่า กล่าวถึงการปฏิเสธออกใบอนุญาตประกอบกิจการของทางการพม่า ที่บริษัทได้ยื่นเอกสารคำร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559

“คณะผู้บริหารไม่สามารถรอได้อีกต่อไป” อารามากิ กล่าว แต่ระบุว่าการดำเนินงานของ ANA ในพม่าจะดำเนินไปตามปกติ

โฆษกของกรมการบินพลเรือนพม่ายืนยันว่าคำขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) ของบริษัท ANA ถูกปฏิเสธ แต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด

การตัดสินใจยกเลิกแผนตั้งสายการบินร่วมทุนเกิดขึ้นท่ามกลางความผิดหวังต่อการจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่า ที่การอนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติชะลอตัวลงนับตั้งแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้งในปลายปี 2558

“เรารู้สึกเสียใจกับความจริงที่ว่าเราตัดสินใจยกเลิกบริษัท แต่เราต้องการที่จะสำรวจความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสายการบินในพม่าต่อไป” โฆษกของ ANA กล่า

ความคิดเห็น

comments

About