Wednesday, 12/12/2018 | 6:31 UTC+7
i-News

ไอแบงก์-ศอ.บต.-พันธมิตร 5 องค์กร เซ็น MOU โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน

ธนาคารอิสลามจับมือพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน” หวังสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนเชื่อมต่อนานาชาติ ดันสินค้าสู่ประชาคมมุสลิากว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่(10 พฤศจิกายน)ผ่านมา ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จับมือ(ศอ.บต.) และพันธมิตรรวม 5 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงผ่าน “โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) พร้อมด้วย นายเฉลิมพล มิ่งเมืองไทย ผู้แทนกลุ่มธุรกิจ ETIM TEAM รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายนิสมา บุงอซายู ผู้แทนทายาทเกษตรรุ่นใหม่ชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม

ทั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนหวังสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนเชื่อมต่อนานาประเทศ มุ่งเป้าผลักดันสินค้าสู่ประชาคมมุสลิมกว่า 2.2 พันล้านคน

ความคิดเห็น

comments

About