i-News

อันนันแนะโป๊บฟรานซิส “อย่าเรียกโรฮิงญาว่าโรฮิงญา” ระหว่างเยือนพม่า

บุคคลในแวดวงคริสตจักรคาทอลิค และนักการเมืองระหว่างประเทศได้แนะนำต่อโป๊บฟรานซิสถึงการไม่ให้ใช้คำว่า “โรฮิงญา” ระหว่างเยือนพม่า โดยอ้างว่าเป็นความอ่อนไหวทางการเมืองของพม่า แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

ชาวมุสลิมโรฮิงญากว่าครึ่งล้านคนได้หลบหนีออกจากพม่าหลังทหารดำเนินการปราบปรามกวาดล้างชาวโรฮิงญาที่สหประชาชาติระบุว่าเป็นการกวาดล้างชาติพันธุ์ ซึ่งชาวพม่าส่วนใหญ่ปฏิเสธการใช้คำว่า โรฮิงญา และไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้เป็นพลเมืองหรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศ

ก่อนถึงกำหนดเยือนพม่าและบังกลาเทศระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม บุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง รวมทั้งนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และพระคาร์ดินัลชาร์ลส หม่อง โบ ของพม่า ได้แนะนำต่อโป๊บว่าไม่ควรใช้คำว่าโรฮิงญา

โป๊บเคยใช้คำว่าโรฮิงญามาก่อน และคำว่าโรฮิงญาก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางในสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สหประชาชาติ และรัฐบาลต่างๆ ซึ่งรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย

สำนักวาติกัน ไม่ได้ระบุว่าโป๊บจะรับตามคำแนะนำ และใช้คำอื่นเช่นว่า “ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่” หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ชาวพม่าที่นับถือศาสนาคริสต์มีจำนวนเพียงเล็กน้อย

ก่อนหน้านี้ โป๊บเคยกล่าวถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวโรฮิงญา และปกป้องสิทธิของโรฮิงญาในการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวมุสลิม

ด้าน ฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์ในเอเชียระบุว่า โป๊บควรยืนหยัดต่อสู้เพื่อชาวโรฮิงญาด้วยการใช้คำว่าโรฮิงญาในการกล่าวถึงชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มนี้

ความคิดเห็น

comments

About