Friday, 24/5/2019 | 2:53 UTC+7
i-News

นครฯเร่งซ่อมถนนหลังฝนตกหนัก ปชช.กระทบแล้วหลายพื้นที่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ รายงานความคืบหน้าการเผชิญเหตุอุทกภัย ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านสมสรร-วัดควนหัวไทร พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามการไหลบ่าของน้ำคลองสาขาและแม่น้ำตรัง คาดหากฝนไม่ตกต่อเนื่อง ระดับน้ำจักลดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-3 วัน ขณะที่หลายพื้นที่ของจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว

นายณฐพล สุชาติพงษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการเผชิญเหตุอุทกภัยว่า วันอาทิตย์ (26 พฤศจิกายน) นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอบางขัน ในฐานะผู้อำนวยการอำเภอและผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอบางขัน ประสานผู้อำนวยการท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่นำรถแบคโฮ เข้าทำการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านสมสรร-วัดควนหัวไทร โดยใช้วัสดุดินภูเขาและหินผุเททับถมผิวทาง เพื่อให้สัญจรได้พลางก่อนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนสามารถเปิดใช้ทางได้แล้ว

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามการไหลบ่าของน้ำคลองสาขาและแม่น้ำตรัง พื้นที่ตำบลกะปาง ระดับน้ำทรงตัวและลดลง หากฝนไม่ตกต่อเนื่อง ระดับน้ำจักลดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-3 วัน พื้นที่ตำบลเขาโร ระดับน้ำรอระบายจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาตร์เป็นแอ่งกะทะ ถ้าฝนไม่ตกจะดข้าสู่ภาวะปกติ 2-3 วัน พื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน ระดับน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ตำบลนาหลวงเสน ตำบลชะมาย เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลที่วัง เทศบาลตำบลกะปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยระดับน้ำเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากเหมือนครั้งก่อน มีน้ำท่วมตัดเส้นทางคมนาคมที่สะพานลำตัง หมู่ที่ 10 ตำบลวังหิน ส่วนพื้นที่ตำบลบ้านนิคม รอรับน้ำจากตำบลวังหิน แต่คาดการณ์ว่าแนวโน้มไม่น่าจะหนักเหมือนครั้งที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เกิดน้ำไหลหลาก ท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง ได้แก่ อำเภอชะอวด ตำบลวังอ่าง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 8 ตำบลควนหนองหงส์ หมู่ที่ 1 , 3 , 7 ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 2 , 3 , 7 ตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 160 ครัวเรือน

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองหงส์ ถูกน้ำท่วมด้วย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของถนนสายเอเชีย ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศวันออกของถนนสายเอเชียกระแสน้ำยังลงมาไม่ถึง

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ได้มีการพร่องน้ำเหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร

อำเภอบางขัน น้ำท่วมขังตำบลบ้านลำนาว หมู่ที่ 2 , 10 , 16 ตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 11 และถนนสายควนหัวไทร-บ้านไสถั่ว ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนถนนพังเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แต่สามารถเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นๆ ได้

อำเภอทุ่งสง น้ำท่วมขังตำบลกะปาง หมู่ที่ 1-11 ตำบลเขาโร หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 9 ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว พร้อมทั้งได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับของพื้นที่อื่นๆ ในทุกอำเภอ ได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองสายต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และให้ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของมีค่าไปไว้ในที่ปลอดภัย การอพยพคน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1784 หรือ โทร.0 -7535-8440 และ 0-7535-8442

ความคิดเห็น

comments

About