i-News

ชาวนราธิวาสขายปลาช่วงน้ำหลาก เสริมรายได้หลังกรีดยางไม่ได้

ที่บริเวณริมถนนสายนราธิวาส – ตันหยงมัส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ชาวบ้านในพื้นที่ต่างนำปลาน้ำจืดที่หาได้ในช่วงน้ำหลากมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา โดยเริ่มมานั่งจำหน่ายปลาตั้งแต่เริ่มมีฝนตกหนักในพื้นที่และเริ่มมีน้ำท่วมขัง โดยในช่วงที่น้ำหลากมีปลาจำนวนมากขึ้น สามารถจับมาขายได้มากขึ้น สำหรับปลาที่ชาวบ้านนำมาวางขายนั้น ส่วนใหญ่เป็นปลาดุกนา ปลาช่อนนา ปลาบู่ ปลาสลิด และปลาไหล มีราคาไม่แพง ปลาบางชนิดขายเป็นกองๆ ละ 50 บาท โดยกลุ่มผู้ขายปลาในบางวันมีรายได้ประมาณ 500 – 1000 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มานั่งขายปลา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวสวนยาง ในฤดูฝนก็จะกรีดยางไม่ได้ทำให้ต้องหาอย่างอื่น เพื่อเป็นรายได้ทดแทน ซึ่งการจับปลาบางทีออกหาปลากันเป็นครอบครัวและนำมาขาย บางทีรับต่อจากคนในหมู่บ้านมาวางขายบ้าง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About