i-News

น้ำท่วมยะลาขยายเป็นวงกว้างเสียชีวิต 1 ปิด 12 โรงเรียน

แม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งท่วมชุมชนขยายวงกว้าง ปิดโรงเรียนแล้ว 12 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออก

วันพฤหัสบดี (30 พฤศจิกายน) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลา บริเวณตำบลรอบนอกประกอบด้วย ตำบลท่าสาป ตำบลยุโป ตำบลสะเตงนอก บ้านบาโด บ้านทุ่งเหรียง บ้านตาเซะ น้ำในแม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือน พื้นที่การเกษตรของประชาชน ขยายเป็นวงกว้าง ถึงแม้วันนี้ฝนเริ่มน้อยลง ด้านรถไฟยังคงวิ่งได้ตามปกติ

ขณะที่ชุมชนตลาดเก่าในเขตเทศบาลนครยะลา ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น เนื่องจากน้ำในบึงแบเมาะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายในเขตเทศบาลจังหวัดยะลา ยังมีปริมาณน้ำที่มาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางเทศบาลนครยะลา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุด เพื่อระบายน้ำที่เข้าท่วมชุมชนลงสู่บึงแบเมาะ ขณะที่โรงเรียนใกล้ชุมชน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ที่ติดกับบึงแบเมาะ หยุดทำการเรียนการสอนไม่มีกำหนด

นายไมตรี สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า หลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลา มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25 จนถึงขณะนี้ ล่าสุดทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้รับข้อมูลความเสียหายพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่แล้ว จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง รามัน ยะหา กรงปินัง และอำเภอบันนังสตา

โดยอำเภอเมืองมีพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ 2,696 ไร่ รองลงมา คือ อำเภอยะหา 1,959 ไร่ อำเภอรามัน 1,751 ไร่ อำเภอกรงปินัง 1,421 ไร่ และอำเภอบันนังสตา 1,316 ไร่ ซึ่งภาพรวมทั้งหมดของการคาดการณ์ความเสียหายในเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 9,143 ไร่

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้กำชับหน่วยงานเกษตรในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอีก

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้นนั้น นายไมตรี สุขเกษม กล่าวว่า ได้มีการประสานกับสำนักงานชลประทานยะลา เพื่อลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่การเกษตร ทั้งการปิดช่องทางน้ำ หรือเปิดช่องทางน้ำให้ระบายได้มากขึ้น

ด้านการให้ความช่วยเหลือชดเชยให้พี่น้องเกษตรกรนั้น ทางจังหวัดจะได้ดำเนินการชดเชยความเสียหายตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่มทับเส้นทาง ในพื้นที่จังหวัดยะลา หลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย. 60 พื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 54 ตำบล 282 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,266 ครัวเรือน 85,419 คน อพยพ 33 ครัวเรือน ถนน 52 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง คอสะพาน 7 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ท่อลอด 2 แห่ง พื้นที่การเกษตร 13,006 ไร่ วัด 6 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 12 แห่ง และผู้เสียชีวิต 1 ราย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ความคิดเห็น

comments

About