i-News

นราธิวาส หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูง หลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วย

จังหวัดนราธิวาส หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

วันพฤหัสบดี (30 พฤศจิกายน) สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลายพื้นที่ยังคงวิกฤตโดยเฉพาะที่ราบลุ่มแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลก แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำสายบุรี เนื่องจากมีปริมาณน้ำในพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาสมทบ และไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ทัน ทำให้ระดับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งมีปริมาณที่สูงขึ้น อาทิ ตามแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลก น้ำจากพื้นที่อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน ไหลลงมาจำนวนมาก ทำให้น้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลก เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น โดยล่าสุดยอดผู้อพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียน เทศบาล 4 มีจำนวน 64 ครอบครัว รวม 245 คน

ขณะที่ในพื้นที่อำเภอระแงะ ที่บริเวณโรงเรียนวัดร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง มีน้ำจากคลองตันหยงมัส ไหลเข้าท่วมภายในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนยังปิดต่อเนื่อง และไม่มีกำหนดเปิดการเรียนการสอน

ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ยังคงลงพื้นมี่เข้าช่วยเหลือประชาชน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงจะอาศัยในบ้านของตนเอง ถึงแม้จะมีน้ำท่วมสูงก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่ร้อย ทพ.1107 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 นำกำลังเข้าช่วยเหลือและมอบอาหารให้ชาวบ้านในพื้น หมู่ที่ 1 บ้านตอออ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ส่วนสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันนี้พื้นที่อำเภอเมือง ท้องฟ้าเปิด มีเพียงเมฆฝนปกคลุมเท่านั้น ขณะที่อุตุนิยมวิทยานราธิวาส ยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังต่ออีกระยะ โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัย และกลุ่มเรือประมงยังคงต้องงดออกจากฝั่ง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About