i-News

อุทกภัยจังหวัดตรัง กระทบ 8 อำเภอ เดือดร้อน กว่า 45,000 ราย

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังขณะนี้ ครอบคลุม 8 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน กว่า 45,000 ราย พื้นที่การเกษตร (ด้านพืช) ได้รับผลกระทบกว่า 170,000 ไร่ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือใน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยความฉับไวและทั่วถึง ภายใต้หลักการ “ลงพื้นที่ทำงานเป็นทีมและไม่ประมาท” เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ที่มา : สวท.ตรัง

ความคิดเห็น

comments

About