i-News

แม่น้ำสายบุรีเอ่อท่วมเป็นวงกว้างกระทบยะลาวงกว้าง บางจุด 1.5 เมตร

วันศุกร์ (1 ธันวาคม) ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายบุรี ที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีระดับที่สูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน หลายพื้นที่ในอำเภอรามัน ที่อยู่ติดแม่น้ำ ยังมีน้ำท่วมสูง 1-1.5 เมตร โดยเฉพาะในตำบลอาซ่อง ตำบลท่าธง ตำบลกายูบอเกาะ ยังวิกฤตอยู่ เนื่องจากมวลน้ำ จากอำเภอศรีสาคร จังหวัดนาราธิวาส ไหลเข้าสมทบ และยังมีฝนตกในพื้นที่ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำโดยนายมุขตาร์ มะทะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับนายสุพัฒน์ พลทามูล ปลัดอำเภอรามัน ผู้ดูแลตำบลกายูบอเกาะ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 120 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ที่บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกาบยูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ 56 ตำบล 292 หมู่บ้าน 23 ชุมชน 22,166 ครัวเรือน 89,926 คน บาดเจ็บ 2 คน เสียชีวิต 2 คน อพยพ 33 ครัวเรือน ถนน 56 สาย โรงเรียน 5 แห่ง วัด สำนักสงฆ์ 6 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง สถานศึกษาปิด 32 แห่ง แนวโน้มสถานการณ์ ยังคงมีฝนตก ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี บางจุดไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยะหา อำเภอรามัน ทางจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานประชาชนเป็นระยะๆ พร้อมเตรียมเครื่องจักรกล กำลังพล รับสถานการณ์ 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ความคิดเห็น

comments

About