i-News

น้ำท่วมปัตตานี เสียชีวิตแล้ว 5 คน

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประชาชนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก รวมเป็น 5 ราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีว่า ประชาชนได้รับผลกระทบทั้ง 12 อำเภอ และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นรวม 95 ตำบล 529 หมู่บ้าน 18 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 18,116 ครัวเรือน 32,514 คน และมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอีก 1 ราย รวมเป็น จำนวน 4 ราย อำเภอยะรัง 1 คน อำเภอแม่ลาน 1 คน อำเภอปะนาเระ 1 คน และอำเภอหนองจิก 1 รายและจากเหตุวาตภัยอีก 1 ราย ที่อำเภอยะรัง รวม เป็น 5 ราย นอกจากนี้ ยังมีถนนได้รับผลกระทบ 18 สายทาง คอสะพาน 1 แห่ง มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 19,207 ไร่ ปศุสัตว์ 900 ตัว บ่อปลา 484 บ่อ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ ได้ออกระดมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นสิ่งของพระราชทาน 4,560 ชุด และถุงยังชีพ 4,388 ชุด พร้อมได้ขอสนับสนุนเรือท้องแบน เรือไฟเบอร์ และถุงยังชีพ ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา อีกจำนวนหนึ่งด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำขณะนี้ ยังมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองปัตตานี หลายจุดระดับน้ำสูง 30 – 40 เซนติเมตร ทำให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างติดขัดบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ตอนล่างเขื่อนปัตตานี ทั้งอำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก โดยเฉพาะอำเภอเมืองปัตตานี ทั้งในเขตเทศบาลและบริเวณรอบนอกเมือง ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About