i-News

ดินสไลด์ทับบ้านพักครู ในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต จ.ยะลา

ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านพักครู โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันศุกร์ (1 ธันวาคม) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เกิดอุทกภัย ดินสไลด์ทับบ้านพักครู และแท๊งค์เก็บน้ำฝนของโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนที่โรงเรียนบ้านโตและโรงเรียนบ้านจุโป อำเภอธารโต นั้น มีต้นไม้ล้มทับกำแพงโรงเรียน และดินสไลด์หลังอาคารเรียน ซึ่งขณะนี้ได้กำชับให้ผู้บริหารให้โรงเรียนในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตก พร้อมดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน กรณีที่สามารถสำรวจความเสียหายได้ก่อน หรือหลังน้ำลด ให้รายงานความเสียหาย พร้อมเสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

จึงขอฝากเตือนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางไปกลับโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันทำให้ดินอุ้มน้ำไว้เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างเส้นทางได้

ความคิดเห็น

comments

About