i-News

น้ำท่วมสงขลาคลุมทั้ง 16 อำเภอ ยอดตายพุ่ง 7 ราย

จังหวัดสงขลา ประสบอุทกภัยครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 7 ราย ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันพุธ (6 ธันวาคม) นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 16 อำเภอ 126 ตำบล 932 หมู่บ้าน 68 ชุมชน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 75,026 ครัวเรือน 205,897 คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย อพยพ 96 ครัวเรือน 548 คน

โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย 7 ราย คือ
นายดนเต๊ะ เอียดหวัง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
นายมีซี อาแว อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ
เด็กชายมูฮัมหมัด ซากีรีน แวอุเซ็ง อยู่บ้านเลขที่ 4/15 หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย
นายสมัย บุญสุข อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่
นายพิชัย สุขละเอียด อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
นายเหวิน สุกรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
นางสาวธัญญารัตน์ ปานก้ง อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด

โดยทางจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการมอบเงินเยียวยายาแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย คือ นายดนเต๊ะ เอียดหวัง อายุ 60 ปี ราษฏรหมู่ที่ 4 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา เป็นเงิน 62,000 บาท และนายมีซี อาแว อายุ 63 ปี ราษฏรหมู่ที่ 9 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ เป็นเงิน 62,000 บาท เป็นเงินจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายละ 50,000 บาท , มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รายละ 10,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,400 คน โดยผู้เสียชีวิตอีก 5 ราย อยู่ในระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือ

ขณะที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิดครัวปรุงอาหารสด การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อรักษาพยาบาลผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นการเบื้องต้น

ที่มา : สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

comments

About