i-News

EU ย้ำต้องเจรจา ไม่รับรองเยรูซาเล็มตามสหรัฐฯ

หัวหน้านโยบายด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปตอบข้อเรียกร้องของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์(11 ธันวาคม)ยืนยันรัฐในยุโรปจะไม่ย้ายสถานทูตไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามที่อิสราเอลต้องการ

Federica Mogherini กล่าวในการแถลงข่าวพร้อมกับ Benjamin Netanyahu ในกรุงบรัสเซลส์ว่า “เราเชื่อว่าทางออกเดียวที่เป็นจริงสำหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นมีพื้นฐานอยู่บนสองรัฐเคียงคู่กัน

Mogherini ยังกล่าวว่ากรุงเยรูซาเล็มต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงของทั้งสองรัฐ “อิสราเอลและปาเลสไตน์” ตามเงื่อนไขในปี 1967

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าเขาคาดว่าประเทศในยุโรปทั้งหมดจะยอมรับกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยการย้ายสถานทูตไปที่นั่น

อย่างไรก็ตาม Mogherini ยืนยันว่าสหภาพยุโรปจะเคารพสถานะของเมืองตามกฎหมายระหว่างประเทศและจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งจนกว่าจะมีข้อตกลงขั้นสุดท้ายผ่านการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์

กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เรียกว่าสภาการต่างประเทศซึ่งจะกล่าวถึงสถานการณ์ในอิรัก ความคืบหน้าล่าสุดในตะวันออกกลาง และความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมเบื้องต้นของสภายุโรปที่จะมีขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเข้าร่วมรับประทานอาหารเช้ากับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป และรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนการประชุมคณะมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐฯ ได้รับรองกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล และกล่าวว่าสถานทูตสหรัฐฯจะย้ายจากกรุงเทลอาวีฟไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในนโยบายกรุงเยรูซาเล็มของสหรัฐอเมริกาได้กระตุ้นให้เกิดการประท้วงในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง, ตุรกี, อียิปต์, จอร์แดน, ตูนิเซีย, แอลจีเรีย, อิรัก และประเทศมุสลิมอื่น ๆ

ชาวเยรูซาเล็มยังคงเป็นหัวใจสำคัญของความขัดแย้งอิสราเอล – ปาเลสไตน์กับชาวปาเลสไตน์ที่หวังว่าเยรูซาเล็มตะวันออก – ซึ่งยึดครองโดยอิสราเอลในปี 1967 และเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในอนาคต

ที่มา World Bulletin

ความคิดเห็น

comments

About