Tuesday, 25/6/2019 | 3:39 UTC+7
i-News

ตุรกีร้องผ่านเวที OIC ให้ทั่วโลกรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงปาเลสไตน์

ตุรกีเรียกร้องในวันพุธ (13 ธันวาคม) ให้ทั่วโลกรับรองเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ ในขณะเปิดการประชุม OIC ที่ตุรกี เพื่อตอบโตที่สหรัฐฯประกาศรับรองรับรองแต่เพียงฝ่ายเดียวให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

“ก่อนอื่นรัฐปาเลสไตน์ต้องได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นทั้งหมด เราต้องบากบั่นเพื่อสิ่งนี้ไปด้วยกัน” เมฟลุต คาวูโซกลู รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกี กล่าวในขณะที่เหล่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศชาติอิสลามรวมตัวกันก่อนหน้าการประชุมซัมมิทเต็มคณะ

“เราต้องกระตุ้นให้ประเทศอื่นรับรองรัฐปาเลสไตน์ตามเส้นเขตแดนปี 1967 ที่มีเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวง” คาวูโซกลู กล่าว

เยรูซาเล็มที่ชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวมุสลิมให้ความเคารพนับถือเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอันดับสามของศาสนาอิสลามและเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์มานานหลายสิบปี

อิสราเอลเข้ายึดเยรูซาเล็มตะวันออกจากชาวปาเลสไตน์ไปในสงครามตะวันออกกลางปี 1967 และควบรวมมันในเวลาต่อมา แต่การกระทำดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ประกาศของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการรับรองเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทำให้เกิดการประท้วงในประเทศมุสลิมจำนวนมาก ตุรกีระบุว่า มันจะทำให้โลก “ตกลงสู่เปลวเพลิงที่ไม่มีวันดับ”

ตุรกีเชิญผู้นำองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation) กลุ่มประเทศมุสลิมกว่า 50 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมในวันพุธ (13) ในอิสตันบูลเพื่อกำหนดการตอบสนองร่วมต่อการตัดสินใจของทรัมป์

ความคิดเห็น

comments

About