Tuesday, 25/6/2019 | 9:46 UTC+7
i-News

น้ำทะเลหนุนท่วมชุมชนใกล้มัสยิดแสงวิมาน นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราข บ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง ถูกน้ำทะเลหนุน เกิดภาวะน้ำท่วมที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม และสวนส้มโอทับทิมสยาม ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เมื่อเวลา 12.00 น. วันจันทร์ (18 ธันวาคม) ที่หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่ใกล้มัสยิดแสงวิมาน มีภาวะน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ถนน บ่อเลี้ยงปลา สวนส้มโอทับทิมสยาม เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รับน้ำที่ไหลผ่านตัวเมือง เพื่อไหลผ่านลงทะเลอ่าวไทย มีน้ำทะเลหนุนเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวต้องอพยพสิ่งของ ไม่ให้จมน้ำ นำขึ้นไปไว้บนพื้นที่สูง และต้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปจอดบนถนนที่น้ำท่วมไม่ถึง เป็นอย่างนี้มาสองวันแล้ว ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะแทนรถ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ต้องปิดเรียน ให้นักเรียนกลับบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมโรงเรียนสูงกว่า 1 เมตร

นายอิมรอน แสงวิมาน ชาวบ้านในพื้นที่บ้านแสงวิมาน กล่าวว่า ระดับน้ำจะขึ้นลงทุกวัน วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า 08.00 น. น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น ท่วมถนนเล็กน้อย แต่บางจุดที่เป็นพื้นที่ต่ำน้ำจะท่วมมาก ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นมา ในสวนส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณนี้ถูกน้ำท่วม โชคดีที่เป็นน้ำจืด ไม่ใช่น้ำเค็มแบบที่เกิดขึ้นเหมือนต้นปีที่แล้ว เสียหายมาก

ส่วนชาวสวนส้มโอทับทิมสยาม อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ต้นส้มโอจะไม่ยืนต้นตาย ถ้าไม่ถูกน้ำท่วมนาน ก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมมาแล้วครั้งหนึ่ง กำลังจะฟื้น กลับมาถูกน้ำท่วมซ้ำอีก ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

และในพื้นที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อยู่ใกล้แม่น้ำปากพนัง เกิดน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมตลาด เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่ำ ท่วมถนนมีความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของหนีน้ำ

ความคิดเห็น

comments

About