i-News

ปัตตานีจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาปัตตานี จัดมหกรรม นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประชารัฐสานใจ Thailand 4.0 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธ (20 ธันวาคม) ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประชารัฐสานใจ Thailand 4.0 โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ มีแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมเกื้อหนุนการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดบ้านทางเลือกแนวทางศึกษาต่อสายอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับนักศึกษาในระบบโควต้านักเรียนทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยการจัดกวนอาซูรอสัมพันธ์ ด้วย

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานที่เข้าประกวดองค์ความรู้ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 12 ประเภท รวม 113 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ มีความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สิ่งประดิษฐ์ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดแฟชั่นชุดโมเดิร์นมุสลิม การประกวดชุดรีไซเคิล การแสดงบนเวที และการจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ จากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี กว่า 10 แห่งด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About