i-News

ไอแบงก์ มอบรางวัลฮัจย์ – อุมเราะห์ ปีที่ 3

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ ปี 2560 ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้จัดต่อเนื่องกันมา โดยมี อ.อรุณ บุญชม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านชะรีอะฮ์ ไอแบงก์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสินฯ ตลอดจน ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาไอแบงก์ อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รวมถึงผู้แทนกรมการปกครอง และบรรดาสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ การจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ มีระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อมอบเป็นรางวัลสมมนาคุณพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เป็นบัญชีใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป) เพื่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยรายวัน ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน และต้องดำรงเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารจึงจะออกสิทธ์การจับรางวัลให้ จำนวน 1 สิทธิ์ และกรณีลูกค้ามีเงินฝากจำนวนมาก ก็จะมีสิทธิ์การจับสลากรางวัลมากขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยมูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิม และมัสยิด มาฝากเงินในโครงการเงินฝากบัญชีอัล-ฮัจย์ ตรงนี้ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการออมอย่างแท้จริง และมีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษสมมนาคุณจากไอแบงก์ และต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีทุกท่าน ที่จะได้เป็นอาคันตุกะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะ “ไม่มีการตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจย์มับรูรฺ (ฮัจย์ที่ถูกตอบรับ) นอกจากสวนสวรรค์” นายวิสุทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้
1.มัสยิด ดารุ้ลมูนีร สาขาคลองตัน จ.กรุงเทพมหานคร
2.นางสาว ฮาดีย๊ะ และตี สาขาปาลัส ปัตตานี จ.ปัตตานี
3.นาง ศรัณยา ปูเตะ สาขายะลา จ.ยะลา
4.นาง ยันนะ ศรีสมาน สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
5.นาย อาแด มะซิมา สาขารามัน ยะลา จ.ยะลา
6.นาย อาหมาด ปะดุกา สาขาสตูล จ.สตูล
7.นาง เจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด สาขานราธิวาส จ.นราธิวาส
8.นาง นูรียะ กรียอ สาขาบันนังสตา ยะลา จ.ยะลา

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำรองโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้
1.นาง แมะแย มาฮะ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
2.นาง สูดาเร๊าะ อุปถัม สาขาสงขลา จ.สงขลา
3.นาย แวอิสมาแอ แวฮามะ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
4.นาง ผาย๊ะ ปราบเภท สาขากระบี่ จ.กระบี่
5.นาง ไลลา นาคเสวี สาขาโคกโพธิ์ ปัตตานี จ.ปัตตานี
6.นาง รอกีเยาะ เซ็งมีดี สาขารามัน ยะลา จ.ยะลา
7.มัสยิด ยามิอุ้ลอิสลาม (1) สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
8.มัสยิด นูรุ้ลอิบาดะห์ สาขาคลองตัน จ.กรุงเทพมหานคร
9.นางสาว จุไรพร หิมมะ สาขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
10.นาง มารีหยำ เสาะหมาน สาขาโคกโพธิ์ ปัตตานี จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โทร. 02- 650-6999 ต่อ 5152-3 หรือ Call Center โทร 1302

ความคิดเห็น

comments

About