i-News

จีน, รัสเซีย, ซีเรีย ร่วมขวางมติ UN ให้พม่าหยุดปราบโรฮิงญา

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้เรียกร้องให้พม่ายุติการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อชาวมุสลิม โรฮิงยา และเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติเข้าไปในพื้นที่ ขณะที่จีน, รัสเซีย ซีเรีย และอีก 7 ชาติ โหวตขวางมติ

ร่างมติที่เสนอโดยองค์การความร่วมมืออิสลาม(OIC) สู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ได้มีการลงมติด้วยคะแนนเสียง 122 ต่อ 10 ขณะที่ 24 ชาติงดออกเสียง

จีน, รัสเซีย, กัมพูชา, ลาว, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, เบลารุส, ซีเรีย และซิมบับเว เข้าร่วมกับพม่าในการยกมือโหวตขวางมติดังกล่าวที่เรียกร้องให้พม่าหยุดใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญา

มติดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าอนุญาตองค์กรบรรเทาทุกข์เข้าพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลี้ภัยโรฮิงญาทุกคนจะได้รับการดูแล และสิทธิ์การเป็นพลเมืองเต็มรูปแบบ

มติดังกล่าวยังขอให้เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres ได้แต่งตั้งทูตพิเศษกรณีพม่า

มาตรการดังกล่าวได้รับการรับรองโดยเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 655,000 คนได้หนีตายออกจากพม่าเข้าสู่บังกลาเทศนับตั้งแต่ 25 สิงหาคมในการปราบปรามอย่างรุนแรงของทหารพม่าในรัฐยะไข่

ทางการพม่ายืนยันว่าการปราบปรามนี้มีเป้าหมายในการขจัดกลุ่มก่อการร้าย แต่องค์การสหประชาชาติ ชี้ว่าการใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นเทียบได้กับการกวาดล้างทางชาติพันธุ์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติสำหรับพม่า Yanghee Lee กล่าวว่าเธอถูกสั่งห้ามเข้าพม่า และรัฐบาลได้ตัดความร่วมมือทั้งหมดกับสหประชาชาติที่มีเธอเป็นผู้แทน

ที่มา the guardian

ความคิดเห็น

comments

About