i-News

ไอแบงก์ “ยกหนี้ส่วนกำไร” ช่วยรายย่อยที่ค้างชำระ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือชำระหนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ค้างชำระ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ใน “โครงการแก้ไขหนี้ รายย่อย”

โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าในการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ซึ่งธนาคารจะพิจารณา ยกหนี้ในส่วนที่เป็นกำไรค้างเบี้ยปรับผิดนัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้ที่ค้างกับธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วน โดยมาตรการดังกล่าวมีระยะถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ Call Center โทร 1302

ความคิดเห็น

comments

About