i-News

อินโดฯประณามกัวเตมาลา ย้ายสถานทูตตามก้นสหรัฐฯไปเยรูซาเล็ม

เมื่อวันพุธที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้ประณามการตัดสินใจของกัวเตมาลาในการย้ายสถานทูตประจำอิสราเอลไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าอินโดนีเซียปฏิเสธการตัดสินใจของกัวเตมาลาที่กำลังวางแผนที่จะย้ายสถานทูตประจำอิสราเอลออกจากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ประธานาธิบดีจิมมอมโมราเลสแห่งกัวเตมาลาได้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าประเทศจะย้ายสถานทูต “กลับ” ไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่มาจนกระทั่งปี 1980 หลังจากได้รับโทรศัพท์จากนายเบนจามินนาทานนาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอล

การย้ายดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมเพื่อรับรองกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล และจะย้ายสถานทูตสหรัฐอเมริกาจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มด้วย

กระทรวงการต่าประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่า “การรักษาข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพที่เป็นอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ในการแก้ปัญหาของสองรัฐต่อความขัดแย้งปาเลสไตน์ – อิสราเอล”

การประชุมสมัชชาใหญ่ 193 ประเทศของสหประชาชาติในวันพฤหัสบดีได้มีมติเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มโดยเสียงส่วนใหญ่ที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงอิสราเอล

สมาชิกทั้งหมด 128 ประเทศลงมติเห็นด้วยกับมติขณะที่ 9 ประเทศ รวมทั้งกัวเตมาลาลงคะแนนคัดค้าน และอีก 35 ประเทศงดออกเสียง ส่วนอีก 21 ประเทศไม่ลงคะแนน

ที่มา World Bulletin

ความคิดเห็น

comments

About