i-News

ไอแบงก์ย้ายสาขาสาทรไปถนนเจริญกรุง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศย้ายสาขาของธนาคารสาขาสาทร จะเปิดให้บริการตามปกติจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 และจะย้ายสาขาไปเปิดให้บริการยังสาขาถนนเจริญกรุง ที่ตั้งเลขที่ 2350/6 (ระหว่างซอย82-84) ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 063-902- 1238 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

ความคิดเห็น

comments

About