i-News

“การเย็นตัวยิ่งยวด” เปิดขวดน้ำที่อุณหภูมิ -20 องศา

อัลลอฮุอักบัร!!! ชาวเมืองในเมืองฮูลัน บูเออร์ ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้ถ่ายคลิปการเปิดขวดน้ำกลางแจ้ง ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส ผลปรากฎกว่า น้ำในขวดได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำแข็งแทบจะทันทีที่เปิดขวดน้ำ อันเป็นผลจากปรากฎการณ์ “การเย็นตัวยิ่งยวด”

การเย็นตัวยิ่งยวด (super cooling) เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้ว แต่น้ำยังไม่กลายเป็นน้ำแข็ง เมื่อถูกกระตุ้นจากภายนอก น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งอย่างฉับพลัน

ความคิดเห็น

comments

About