Sunday, 17/2/2019 | 1:24 UTC+7
i-News

รัฐบาลเยเมนได้ประกาศงบประมาณอีกครั้ง หลังฮูษีย์ก่อสงครามยึดประเทศ

รัฐบาลเยเมนได้ประกาศงบประมาณปี 2018 หลังจากที่มีการเว้นช่วงไป 3 ปี หลังความพยายามใช้กำลังของกลุ่มก่อการร้ายฮูษีย์เข้ายึดอำนาจการบริการประเทศเยเมน รวมทั้งยึดครองเมืองหลวงกรุงซานา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2014

นายกรัฐมนตรี Ahmed Obaid bin Daghr กล่าวในการแถลงข่าวในเมือง Aden เมื่อวันอาทิตย์ว่างบประมาณใหม่มีมูลค่า 987.2 พันล้านเรียว และประเมินรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ 1.465 ล้านล้านเรียว และการขาดดุลทางการเงิน 33 เปอร์เซ็นต์

“งบประมาณตามมาตรฐานทั้งหมดยังคงเป็นงบประมาณที่เข้มงวดภายใต้เงื่อนไขของความชอบธรรมในการต่อต้านการรัฐประหาร” นายกรัฐมนตรีเยเมนกล่าว

เขาเสริมว่าสภาผู้แทนราษฎรของเยเมนจะจัดประชุมในเดือนหน้าเพื่ออนุมัติงบประมาณดังกล่าว

ที่มา SPA

ความคิดเห็น

comments

About