Sunday, 17/2/2019 | 1:24 UTC+7
i-News

ดร.สุรเกียรติ์นำคณะที่ปรึกษาพบ “ซูจี” ถกแก้ปัญหายะไข่

สื่อพม่าเผยนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า ได้จัดการประชุมหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยรัฐยะไข่ เพื่อพูดคุยถึงแผนการทำงาน

การประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงเนปีดอ วันจันทร์ (22) หลังจากในเดือน สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาว่าด้วยรัฐยะไข่ ภายใต้การนำของ นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะพร้อมข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหารัฐยะไข่ โดยข้อแนะนำต่างๆ เหล่านั้นกำลังถูกดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการภายใต้การนำของรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคม บรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีสมาชิก 10 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ภายใต้การนำของ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการ

ทางการพม่า และบังกลาเทศเห็นพ้องกันที่จะส่งกลับผู้ลี้ภัยที่ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ โดยฝ่ายพม่ากำหนดรับผู้ลี้ภัย 5 วันต่อสัปดาห์ และเสนอให้ฝ่ายบังกลาเทศ รวมชาวฮินดู 1,258 คน และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นชาวพม่าเป็นผู้ลี้ภัยชุดแรกที่ส่งตัวกลับประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบาลพม่ายังเชื้อเชิญให้คนท้องถิ่น และต่างชาติร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูรัฐยะไข่ด้วย

ความคิดเห็น

comments

About