Sunday, 17/2/2019 | 2:39 UTC+7
i-News

ตุรกีประกาศทำหน้าที่แทนฝ่ายต่อต้านซีเรียในการเจรจาที่รัสเซีย

หลังจากที่คณะผู้แทนเจรจาจากฝ่ายต่อต้านซีเรียประกาศไม่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ พร้อมชี้ว่าการดำเนินการของรัสเซียเป็นความพยายามในการบ่อนทำลายการเจรจาของสหประชาชาติ โดยล่าสุดแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศตุรกีแถลงว่าเมื่อวันอังคารที่(30 มกราคม)ผ่านมาว่าผู้แทนตุรกีที่เข้าร่วมการเจรจาจะทำหน้าที่แทนผู้แทนเจรจาของฝ่ายต่อต้านซีเรีย

การเจรจาที่เมืองโซชิของรัสเซียได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางหลังจากเมื่อบางส่วนจากฝ่ายต่อต้านซีเรียกลุ่มย่อยอื่นที่เดินทางเข้าร่วมการเจรจาปฎิเสธที่จะเดินทางออกจากสนามบินเมื่อเดินทางมาถึง เนื่องจากไม่พอใจต่อธงและตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการประชุม ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ไม่เป็นกลางชัดเจน

ความคิดเห็น

comments

About