Saturday, 19/1/2019 | 5:09 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จัด “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561” นำโดยนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่ครบวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกนายวิทัย รัตนากร พลเอกณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ นายนิพนธ์ ฮะกีมี และ ดร.พรชัย ฐีระเวช เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและ นายพรเลิศ ลัธธนันท์ เป็นกรรมการธนาคาร แทน นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการธนาคารที่ลาออกอีก 1 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About