Friday, 19/7/2019 | 1:31 UTC+7
i-News

ประมงชายฝั่งปากพนังจับปลาได้เพิ่ม หลังเครื่องมือประมงผิดกฎหมายถูกรื้อ

ชาวประมงชายฝั่งอำเภอปากพนัง จับสัตว์น้ำขายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หลังจากประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาที่ชุมชนบ้านท้องโกงกาง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ดูชาวประมงชายฝั่งนำเรือหาปลาขนาดเล็กเข้าเทียบท่า นำสัตว์น้ำจำนวนมากที่จับได้จากการลอยอวนบรรจุใส่ถังขนาดใหญ่ โป๊ะทับด้วยน้ำแข็ง นำขึ้นฝั่งทำการคัดแยกปลาหลายชนิด กุ้ง ตามขนาดต่างๆ ส่งขายตลาด 100 ปีปากพนัง ขณะเดียวกันมีแม่บ้านมาซื้อปลาสดๆ นำไปประกอบอาหารรับประทาน

นายมาโนช ดวงดี นายกสมาคมประมงชายฝั่งอำเภอปากพนัง กล่าวว่า หลังจากประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รื้อถอนเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมาย โพงพาง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปีนี้คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากประตูระบายน้ำอุทกวิภาชน์ประสิทธิ์ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีคุณภาพดีทำให้มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น

เมื่อคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากประตูอุทกวิภาชน์ประสิทธิ์ดีขึ้น และเครื่องมือผิดกฎหมายน้อยลง เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่กดดัน ปราบปราม เช่น โพงพาง อวนรุน คราดหอย น้อยลงพอสมควร ทำให้มีสัตว์น้ำชุกชุมในอ่าวปากพนัง มีสัตว์น้อยใหญ่เข้ามาให้ชาวบ้านได้จับกิน

จากนั้นนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สนธิกำลังจากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และทหารฯ ประมาณ 50 นาย ที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง ลงเรือตรวจการณ์ เรือลาดตระเวน 5 ลำ ทำการรื้อถอนเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมาย โพงพาง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

comments

About