Saturday, 15/6/2019 | 8:51 UTC+7
i-News

จนท.กระทรวงเกษตรภูฏาน ชมดูงานเลี้ยงปลา-ฟาร์มเกษตร ที่ยะลา

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมชมดูงานการเลี้ยงปลานิลและปลาพลวงชมพู ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา อำเภอธารโต และฟาร์มเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันพุธ (7 ก.พ. 61) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา นายคงภพ อำพลศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมปทุมธานี พร้อมด้วยนายปรีชา พาชื่นใจ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้นำ Miss Jamyang Norbu และ Mr Neten เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะ เยี่ยมชมดูงานการเลี้ยงปลานิลและปลาพลวงชมพู ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา อำเภอธารโต และฟาร์มเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดยะลา พร้อมด้วยนายวรกิต ขั้วแก้ว ประมงอำเภอเบตง ให้การต้อนรับ

นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดยะลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ได้ให้ความสนใจมาดูงานการเลี้ยงปลานิลระบบสายน้ำไหลผ่านและปลาพลวงชมพู หรือปลากือเลาะห์ เนื่องจากว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาเฉพาะถิ่น เป็นปลาจากธรรมชาติ รวมถึงรสชาติก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 2,000 บาท ทั้งนี้ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนการเลี้ยงปลานิลระบบสายน้ำไหลผ่านนั้น เป็นการเลี้ยงจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากภูเขาที่ไหลตลอดทั้งปีผ่านบ่อปลา ทำให้ปลาได้รับออกซิเจนมากมีโอกาสรอดสูง เจริญเติบโตไว ทำให้เลี้ยงง่าย เพราะสภาพแวดล้อมมีการเคลื่อนไหว น้ำจึงไม่เหม็นถ้าเทียบกับบ่อที่เป็นน้ำนิ่ง ปลาไม่มีกลิ่นคาว

อีกทั้งตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ที่มาในครั้งนี้ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรภูฏาน ได้เผยว่า จะนำกลับไปเสนอให้ชาวประมงพื้นบ้าน ราชอาณาจักรภูฏาน ได้รับทราบถึงสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป

ที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About