Friday, 22/3/2019 | 10:36 UTC+7
i-News

ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นหิน ควันพิษของโรงโม่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับอำเภอระโนด อบต.ระวะ ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นหิน ควันพิษของโรงโม่อย่างต่อเนื่อง

ตามที่มีผู้โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เรื่องลูกเด็กเล็กแดง ผู้ป่วย ผู้สูงวัย ทยอยเข้าโรงพยาบาล สาเหตุมาจากฝุ่นหิน ควันพิษ มาจากโรงโม่ ถนนลาดยาง 4 เลน ทางหลวงสาย 408 สาย สงขลา-ระโนด-นครศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับอำเภอระโนด อบต.ระวะ ได้ลงพื้นที่ โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการได้กั้นสแลนก่อนเป็นลำดับแรกให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ จึงให้อำเภอระโนดได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทราบว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.จัดทำสแลนเพิ่มเติมแล้ว โดยปรับใช้วัสดุอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว แทนเสาไฟฟ้า
2.มีการใช้รถบรรทุกน้ำราดน้ำบริเวณรอบๆ เพื่อลดฝุ่น
3.ตรวจสอบถุงกรองฝุ่น เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอให้ผู้ประกอบการได้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนสาย 408 ให้แล้วเสร็จควบคู่กันไป เพื่อจะทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น “บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

ที่มา : สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

comments

About