Sunday, 16/12/2018 | 5:44 UTC+7
i-News

กศน.ไหงโก-ลก เปิดโครงการดิจิทัลชุมชนพัฒนาผู้ขายสู่ตลาดออนไลน์

กศน.อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตรพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผู้ขายในพื้นที่สู่ตลาดออนไลน์

ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.สุไหงโก-ลก เปิดโครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตรพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปและนักศึกษา กศน. จำนวน 2 รุ่น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นการรู้จักช่องทางของตลาดออนไลน์ อาทิ เพจเฟซบุ๊ก ไลน์แอด และตลาดออนไลน์ ประเภทอีเบย์ และลาซาด้า เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตามประเภทของสินค้าและร้านค้าของตนเอง

ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการ กศน.อ.สุไหงโก-ลก กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดออนไลน์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น สวนทางกับร้านค้าดั้งเดิมที่เปิดจำหน่ายอยู่เดิม เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยหันไปจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ที่มีจุดเด่น คือ มีประเภทสินค้าให้เลือกหลากหลาย เข้าถึงง่าย และมีราคาถูก

ดังนั้น กศน.อ.สุไหงโก-ลก จึงอยากร่วมสนับสนุนการพัฒนาร้านค้าในชุมชนท้องถิ่น ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านตลาดออนไลน์ โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ สวท.สุไหงโก-ลก ได้ถ่ายทอดสดการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่ให้แฟนเพจในพื้นที่และทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์อย่างทั่วถึงอีกทางหนึ่ง

ที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About