Sunday, 16/12/2018 | 6:01 UTC+7
i-News

ศอ.บต.ร่วมภาครัฐใน จชต. แก้ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ

ศอ.บต. จับมือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ไม่มีสถานะ

วันอังคาร (20 กุมภาพันธ์) ที่ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์ โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา จำนวน 160 คน เข้าร่วม

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน แก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถานะ สิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

นายประสิทธิ์ ชูเมือง กล่าวว่า ศอ.บต. เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ไม่มีสถานะ กลุ่มบุคคลเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากการตกสำรวจของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด ถูกทอดทิ้ง การขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับรองเอกสารมาเป็นพยานเพื่อยืนยันสถานภาพ ทำให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นคนไร้สัญชาติ ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์และไม่สามารถดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต้องขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

นายมูฮัมหมัดซูล ยะโก๊ะ ผู้ที่ได้รับมอบบัตรประชาชน กล่าวว่า ก่อนที่จะได้รับสัญชาติต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ แต่หลังจากที่ได้รับสัญชาติแล้วทำให้มีความมั่นใจ มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบ และมีสิทธิเท่าเทียมประชาชนทั่วไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About