Tuesday, 19/3/2019 | 6:51 UTC+7
i-News

ปัตตานีเปิดศูนย์บริหารการลงทุนและประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคแดนใต้ ติดตามระบบ Big Data ข้อมูลกำลังคนอาชีวะศึกษาจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล พร้อมให้นโยบายขยายโครงข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้กำลังคน จากบริษัทเอกชน วิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่และให้ลงลึกถึงองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก

ปัจจุบันระบบ Big Data กำลังคนอาชีวศึกษา ตั้งแต่เปิดโครงข่ายขึ้นมาตามนโยบาย นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และขับเคลื่อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นับถึงวันนี้เป็นเวลา 49 วัน มีบริษัทเข้ามาร่วมลิงก์ข้อมูลกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเบื้องต้น และได้มีผู้ลงทุนผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ได้เดินทางเพื่อขอรับคำปรึกษากับราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายบริษัทและผู้ควบคุมข้อมูลระบบ Big Data ที่โยงใยกับ 5 จังหวัดบริษัท และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งระบบ Big Data ของศูนย์ประสานผลิตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันสามารถบริหาร แบ่งงาน อาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยที่บริษัทยินดีร่วมมือเพื่อพัฒนาลูกหลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทักษะฝีมือตามความต้องการนับเป็นนวัตกรรมความร่วมมือ และ Thailand 4.0 อีกประเภทหนึ่ง ช่วยให้การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาได้ก้าวหน้าต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About