Tuesday, 19/3/2019 | 7:33 UTC+7
i-News

OIC เยี่ยม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ชมเปิดแค่ 13 ปี แต่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนได้

คณะ OIC ลงพื้นที่นรา รับฟังแนวทางการบริหารการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชื่นชมถึงแม้เพิ่งเปิด 13 ปี แต่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนได้

วันพุธ (28 กุมภาพันธ์) คณะองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนคณะผู้บริหารแต่ละคณะร่วมบรรยายสรุป

หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว นายซาลิน มาลู เซ็น ผู้แทนถาวรประเทศตรุกี ประจำองค์การความร่วมมืออิสลาม ได้กล่าวชื่นชมการจัดระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ถึงแม้เปิดการเรียนการสอนมาเพียง 13 ปี แต่สามารถจัดระบบการเรียนการสอนได้อย่างดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมาก พร้อมกันนี้ ยังฝากให้มหาวิทยาลัยเน้นการเรียน การสอนด้านไอทีและด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ เนื่องจากจะสามารถต่อยอดด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ได้ อีกทั้ง จะทำให้เยาวชนสามารถเปิดโลกทัศน์ได้อย่างมาก นอกจากนี้ ฝากในการลงพื้นของมหาวิทยาลัยให้ลงไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มาก เพื่อถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการเข้าไปพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่

และต่อจากนั้นคณะ OIC ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม จากนั้น เดินทางต่อไปยังสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อชมการเรียนการสอนในรูปแบบของสถาบัน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About