Wednesday, 24/4/2019 | 12:30 UTC+7
i-News

ศอ.บต.หารือแนวทางช่วยเหลือชาวสวนลองกองในพื้นที่

ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือชาวสวนลองกอง เร่งหารือ ปรับแนวทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ อาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้บริหาร ศอ.บต. ได้ร่วมประชุมหารือกับนางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ตัวแทนบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น วิสเทม จำกัด เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดปัตตานี ยะลา และตัวแทนกลุ่มคัดแยกผลไม้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อคลาดเคลื่อนการชำระค่าผลผลิตลองกอง รวมถึงการกำหนดทิศทางในการดำเนินโครงการใหม่ๆ ตลอดจนโครงการต่อเนื่อง และการร่วมกิจกรรมโครงการของดีชายแดนใต้ในอนาคต

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับบริษัท อำพลฟูดส์ ทำการวิจัยเรื่องลองกองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้ผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพ ด้วยการลดปัญหาเชื้อราในลองกอง เพื่อให้ได้ผลผลิตช่อโต มีรสชาติดี และสามารถให้ผลผลิตตามฤดูกาล โดยผลผลิตลองกองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หากเป็นผลผลิตในเกรด A หรือ B ก็สามารถส่งขายเทสโก้ โลตัส และส่วนที่เหลือก็สามารถส่งขายให้บริษัท อำพลฟูดส์ ในการทำน้ำลองกอง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เกษตรกรต้องให้ความสำคัญในด้านการขนส่งผลผลิตด้วยการรักษาคุณภาพของผลลองกองให้ได้มากที่สุด จึงฝากย้ำถึงเกษตรกรให้คัดแยกผลลองกองที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้องใส่บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถระบายอากาศได้ดีเพื่อลดการเน่าเสีย ตลอดจนสามารถนำส่งขายได้ตามคุณภาพที่วางไว้อีกด้วย

ด้าน นางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ตัวแทนบริษัท เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ตั้งใจเข้ามาเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งขายผลผลิตลองกองและขยายตลาดแก่ผู้บริโภคที่หลากหลาย ผ่านการวางจำหน่ายในห้างของเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ

ทั้งนี้ จากที่ประสบปัญหาในด้านการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน จนทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบนั้น ทางบริษัท เทสโก้ โลตัส ยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เนื่องจากความตั้งใจเดิมของเทสโก้ โลตัส ได้ประสานกับ ศอ.บต. ในการร่วมส่งเสริมการช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดีขึ้นนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา และสร้างแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อปรับทิศทางในการดำเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการดำเนินการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About