Monday, 17/6/2019 | 8:44 UTC+7
i-News

ไอแบงก์เผยกำไรไตรมาสแรกพุ่งกว่า 600 ล้านบาท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกันชี้แจงว่า ผลประกอบการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีกำไรสูงกว่าประมาณการเป็นอย่างมาก จากเดิมที่คาดว่า ปี 2561 จะมีกำไรสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 ปี จำนวน 30 ล้านบาท และต่อมาได้มีการประมาณการผลการดำเนินงานเพิ่มเป็น 450 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงดีกว่าประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ โดยมั่นใจว่าไตรมาสแรกของปี 2561 จะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 650 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ยังระบุอีกว่า การแก้กฎหมายเพื่อให้รัฐบาลเพิ่มทุนจำนวน 18,100 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูกิจการ มีความคืบหน้าอย่างมาก และคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิ้นเดือน มีนาคม 2561 นี้อย่างแน่นอน

ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความเข้มแข็งทางการเงินและสามารถฟื้นฟูกิจการได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ความคิดเห็น

comments

About