Friday, 18/1/2019 | 7:20 UTC+7
i-News

ยุโรประดมทุนสร้างโรงกลั่นน้ำในกาซา ชี้น้ำ 97% ดื่มไม่ได้

สหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพเมื่ออังคารที่(20 มีนาคม)ผ่านมาสำหรับการประชุมเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำสะอาดในฉนวนกาซา กาซากลาง และโครงการที่เกี่ยวข้อง ในกรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเกือบ 600 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการฟื้นฟูสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ 97% ของน้ำในพื้นที่ ใช้อุปโภค บริโภค ไม่ได้

Dr.Lhairiya Rasas ผู้แทนของนายกรัฐมนตรี Rami Al-Hamdallah ของปาเลสไตน์ กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้ถือเป็นข้อความแห่งความหวังต่อพี่น้องของเราในฉนวนกาซา พร้อมย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศไม่ละเลยต่อความทุกข์ทรมานของพวกเรา สำหรับการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วม และน้ำสะอาดในฉนวนกาซา โครงการนี้จะช่วยส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคเนื่องจากความขาดแคลนน้ำอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้น”

โครงการนี้จะช่วยให้ผู้คนในฉนวนกาซาสามารถจัดหาน้ำดื่ม และสะอาดได้เกือบ 55 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ขณะที่ศูนย์ Al Mezan เพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่าปัญหามลพิษกำลังกลายเป็นปัญหารุนแรงในฉนวนกาซาเนื่องจากมลพิษทางทะเลที่สูงขึ้นถึง 73% โดยพบว่าร้อยละ 80 ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าน้ำดื่มมีการปนเปื้อนไม่เพราะแก่การบริโภค

Rebhi Al-Sheikh รองผู้ว่าการด้านการประปาของปาเลสไตน์กล่าวว่า มลพิษทางน้ำที่เพิ่มขึ้นในฉนวนกาซาเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเกลือ และไนเตรต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก และสตรีที่ตั้งครรภ์ ที่ส่งผลกระทบต่ออาการป่วยด้วยโรคไต และระบบทางเดินปัสสาวะ

ในปี 2016 นิตยสารไทม์รายงานว่าปัญหาวิกฤตด้านน้ำในฉนวนกาซาเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่มีน้ำ และแหล่งน้ำไหลผ่านที่ไม่มี ทั้งหมดต้องพึ่งพาระบบน้ำบาดาล

แต่ทว่าปัจจุบันน้ำบาดาลมีการปนเปื้อนไนเตรตจากสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีการควบคุม และจากปุ๋ยที่ใช้ในฟาร์ม คาดว่า 96 เปอร์เซ็นต์ของน้ำใต้ดินไม่ปลอดภัยต่อการดื่ม ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณน้ำดื่มต่อชาวฉนวนกาซามีอย่างจำกัด

Munther Issa Shablaq ผู้อำนวยการองค์กรสาธารณูปรโภคด้านน้ำในแถบชายฝั่ง (CMWU) กล่าวว่าสัดส่วนของเกลือไนเตรตในน้ำของกาซาอยู่ที่ 120-150 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่สัดส่วนที่แนะนำทั่วโลกไม่ควรเกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เขาย้ำว่า 97 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในฉนวนกาซาไม่ปลอดภัยสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เขาชี้ว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการหยุดสูบน้ำจากใต้ดิน โดยหันไปจัดหาแหล่งน้ำอื่น ๆ ทดแทน รวมทั้งการใช้โครงการบำบัดน้ำเสียให้นํากลับมาใช้ใหม่ ทั้งจากน้ำฝน และน้ำที่นำเข้ามาจากพื้นที่ การทำเช่นนี้จะช่วยให้น้ำบาดาลได้รับการฟื้นฟูขึ้น

ความคิดเห็น

comments

About