Tuesday, 19/3/2019 | 7:15 UTC+7
i-News

พม่าจัดโปร ดึงชาวบังกลาเทศชายขอบเข้า “อยู่-กินฟรี” บนที่โรฮิงญา

เจ้าหน้าที่พม่าได้ล่อลวงครอบครัวชาวบังกลาเทศหลายสิบครอบครัวที่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชาวพุทธ และบางส่วนของชาวคริสต์ให้ข้ามพรมแดน เข้ามาตั้งถิ่นฐานฟรีบนที่ดินของชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ต้องทิ้งทรัพย์สินหนีตายจากการปราบปรามทางทหารไปยังบังกลาเทศ ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่วันจันทร์ (2 เมษายน)

ชาวบังกลาเทศประมาณ 50 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เชิงเขา และป่าห่างไกลในบังกลาเทศได้รับข้อเสนอล่อใจด้วยข้อเสนอฟรีที่ดิน และอาหาร ในรัฐยะไข่ บนที่ดินเดิมของชาวโรฮิงญาที่ปัจจุบันหนีตายไปยังบังกลาเทศ

ครอบครัวจากชนเผ่าชาติพันธุ์ Marma และ Mro ได้ละทิ้งบ้านของตัวเองในเมืองบันดาร์บัน (Bandarban) ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ระบุว่า มี 22 ครอบครัว เดินทางออกจากหมู่บ้านของพวกเขาในเขตป่าสงวน Sangu เมื่อเดือนก่อน

ครอบครัวเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ แต่บางส่วนก็นับถือศาสนาคริสต์ กำลังถูกพม่าล่อลวงไปยังรัฐยะไข่ ที่พวกเขาได้รับที่ดินฟรี สิทธิการเป็นพลเมือง และอาหารฟรีเป็นเวลา 5 ปี เจ้าหน้าที่บังกลาเทศ กล่าว

เจ้าหน้าที่รัฐ 2 คนในพื้นที่ยืนยันเกี่ยวกับการอพยพ โดยระบุว่า ครอบครัวชนเผ่ามากถึง 55 ครอบครัวได้เดินทางไปยังพม่า

“พวกเขากำลังถูกบางคนในพม่าล่อลวงให้เดินทางไปเพื่อแลกกับบ้านฟรี อาหารฟรี นาน 5-7 ปี บางครอบครัวได้ย้ายไปที่นั่นหลังจากได้รับข้อเสนอล่อใจเหล่านี้” ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมระบุว่า กลุ่มชนเผ่าบางกลุ่มมีครอบครัวในรัฐยะไข่ และญาติๆ ของพวกเขาถูกใช้ให้ทำหน้าที่ล่อลวงชนเผ่าชาวบังกลาเทศเข้าไปยังพม่า

“คนเหล่านี้มีความคล้ายคลึงทางศาสนา และภาษากับพม่า บรรพบุรุษของบางคนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นในอดีต” เจ้าหน้าที่ กล่าว

เจ้าหน้าที่รัฐอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า มีชายชนเผ่าถูกฆ่า และสมาชิกครอบครัวบางคนได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดขณะพวกเขาข้ามเข้าไปในพม่าจากเมืองอาลีคาดัม

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า พวกเขาส่งสัยว่าแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังการอพยพย้ายถิ่นฐานนี้

“เราคิดว่าบางทีพม่าต้องการสร้างข่าวบางอย่างด้วยการใช้กับคนเหล่านี้ ว่า ชาวพุทธกำลังถูกทรมาน และถูกกดขี่ข่มเหงในบังกลาเทศ จนเป็นเหตุให้พวกเขาต้องออกจากประเทศ” เจ้าหน้าที่รายหนึ่ง กล่าว

เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงบังกลาเทศกล่าวต่อ AFP ว่า พม่าได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้แก่ชาวพุทธในรัฐยะไข่หลายพันคนด้วยการใช้โครงการตั้งถิ่นฐานที่เสนอให้อาหาร บ้าน วัว ควาย และเงินฟรี

ผู้สังเกตการณ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่พม่ากำลังดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมอย่างมีแบบแผนในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐยะไข่ในการสร้างความชอบทำในการลบการมีตัวตนของชาวโรฮิงญาออกจากพื้นที่

มีโครงการพัฒนาจำนวนมากเกิดขึ้น ทั้งโครงการที่รัฐบาล และกองทัพให้การสนับสนุน หรือทุนจากภาคเอกชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชาวโรฮิงญา ที่ทหารพม่าบอกว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ต่อต้านการรุกรานของอิสลาม

ความคิดเห็น

comments

About