Tuesday, 19/3/2019 | 7:23 UTC+7
i-News

ออสเตรียยัดใส้ห้ามคลุมฮิญาบ ในกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ชาวมุสลิมในออสเตรีย และสมาคม ภาคประชาสังคมหลายองค์กรได้ร่วมกันประณามความพยายามของนายกรัฐมนตรีในการออกกฎหมายที่มีเนื้อหาห้ามคลุมฮิญาบ สอดใส้ไว้ในกฎหมายคุ้มครองเด็ก

นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียน เคิร์ซ กล่าวเมื่อวันพุธที่(4 เมษายน)ผ่านมา มีการเตรียมการทางกฎหมายสำหรับการห้ามคลุมฮิญาบสำหรับสตรีมุสลิมในระดับประถมศึกษา

เขากล่าวว่าข้อเสนอทางกฎหมายนี้เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองเด็ก” และมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อตัวของ “อุดมการณ์ทางการเมืองแบบขนาน” ในประเทศ

Ibrahim Olgun หัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งประเทศออสเตรีย (IGGO) กล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น “สิ่งที่ยอมรับไม่ได้” ในการสัมภาษณ์ของเขากับสำนักข่าว Anadolu เขากล่าวว่าออกกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อปลูกฝังแนวคิดที่ผิดต่อเด็ก ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำให้เข้าใจว่าการคลุมฮิญาบตามหลักการศาสนาอิสลามเป็นเพียงการแสดงเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของชาวมุสลิม

“หากนักการเมืองไม่สามารถผ่านกฎหมายห้ามการแต่งการตามหลักศาสนายิว หรือการใส่ไม้กางเขนตามหลักศาสนาคริสต์ได้ พวกเขาก็ไม่สามารถห้ามการคลุมฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลามได้” เขากล่าว

นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าความพยายามของรัฐบาลเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเน้นว่า มันเป็นความพยายามสร้างความขัดแย้งกับเสรีภาพของผู้ปกครองที่จะสอนวินัยให้กับลูกๆ ของเขา “เราขอประณามความพยายามนี้”

ดร.Farid Hafez นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความพยายามนี้เกิดขึ้นจาก “ความคิดแบบเผด็จการในส่วนของรัฐ”

ดร.Sonia Zaafrani หัวหน้ากลุ่มเสรีภาพทางการศึกษา (IDB) กล่าวว่าผ้าคลุมศีรษะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการรวมเข้ากับระบบการศึกษา

Zaafrani กล่าวว่าออสเตรียควรดูกฎบัตรฉบับที่ 2 ของอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนยุโรปซึ่งประกาศว่ารัฐควรปฏิบัติตามมุมมองของพลเมืองของตนเกี่ยวกับโลก และความเชื่อทางศาสนาของพวกเขา

เลขาธิการ ของสหพันธ์อิสลามเวียนนา (IFW) Harun Erciyas กล่าวในนามของเขาว่าการห้ามคลุมฮิญาบในโรงเรียนนี้เป็นความพยายามในการเริ่มต้นการห้ามคลุมฮิญาบทั้งหมดในท้ายที่สุด

“การห้ามใช้ชื่อ และความเสมอภาคไม่เป็นที่ยอมรับ” เขากล่าวเสริม นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ฮิญาบในโรงเรียนกฎหมายนี้จึงถือเป็นวาระร้ายแรงในประเทศ

ในออสเตรียซึ่งศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1912 โดยมีประชากรมุสลิมกว่า 600,000 คนคิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ตามรายงานของ Vienna Islamic Federation

ความคิดเห็น

comments

About