Tuesday, 25/6/2019 | 8:43 UTC+7
i-News

“ตู้แบ่งปัน การให้สร้างผู้ให้อีกมากมาย” ไอเดีย กำนันจ.ตราด

กำนัน ต.หนองโสน จ.ตราด ผุดไอเดียสร้างจิตสำนึกแบ่งปันให้ชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยการนำตู้แช่ที่ไม่ใช้แล้ว มาตั้งบริเวณหน้าที่ทำการกำนันตำบล เพื่อให้ชาวบ้านได้นำอาหารมาใส่ เปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ได้หยิบกิน บรรเทาความเดือดร้อน ตามสโลแกน “ไม่มีให้หยิบไป มีเหลือใช้ให้แบ่งปัน”

วันพุธ (18 เมษายน) MGR Online รายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองโสน อ.เมืองตราด ว่า นายอนุรักษ์ เอกสินชล ซึ่งเป็นกำนันตำบลหนองโสน เป็นผู้ที่มีจิตอาสานำตู้แช่เย็นที่ไม่ใช้แล้ว นำมาวางไว้ที่บริเวณหน้าที่ทำการกำนันตำบลหนองโสน พร้อมตั้งชื่อว่า “ตู้แบ่งปัน” และติดข้อความข้างตู้ว่า “ไม่มีให้หยิบไป มีเหลือใช้ให้แบ่งปัน” และ “การให้สร้างผู้ให้อีกมากมาย” ทำให้มีชาวบ้านใน ต.หนองโสน ต่างนำข้าวของ และอาหารแห้ง มาใส่ตู้แบ่งปันทุกวัน

และจากการสอบถาม นายอนุรักษ์ ทราบว่าเป็นเพราะต้องการให้คนในตำบลมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคี โดยตู้แบ่งปันจะเป็นตู้สำหรับวางอาหารทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ที่มีฐานนะยากจน ให้สามารถนำอาหารหยิบไปรับประทานในยามที่เดือนร้อน เพื่อการทำบุญทำทานอีกทางหนึ่ง

“เป็นการนำศาสตร์พระราชา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พอกิน พอใช้ พอประมาณ และคุณธรรม ในแง่ของการแบ่งปัน มาใช้ในการทำตู้แบ่งปัน เพื่อให้ทุกคนร่วมกันแบ่งปัน และหากตู้แบ่งปันนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น ในอนาคตจะเพิ่มตู้ หรืออาจจะเปิดห้องเพิ่ม ที่ไม่ใช่จะมีแค่ของกิน แต่อาจจะมีเสื้อผ้า หรือของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีด้วย” นายอนุรักษ์ เอกสินชล กำนันตำบลหนองโสน กล่าว

ความคิดเห็น

comments

About