Tuesday, 19/3/2019 | 7:27 UTC+7
i-News

ออนเซ็นบ่อน้ำร้อนเบตง ที่ท่องเที่ยวอินเทรนด์ในยะลา

ประชาชนในพื้นที่พาครอบครัวแช่ออนเซ็นบ่อน้ำร้อนเบตง จังหวัดยะลา สถานที่ท่องเที่ยวอินเทรนด์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร (1 พฤษภาคม) บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประชาชนได้พาครอบครัว มาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะที่บ่อน้ำร้อนเบตง สถานที่ท่องเที่ยวอินเทรนด์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามรถแช่ออนเซ็นได้ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น ก็สามารถมาเที่ยวเพื่อสุขภาพได้ โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมนำไข่ไก่ และไข่นกกระทาไปต้มในบ่อน้ำร้อน อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที พร้อมทั้งอาบ หรือแช่เท้า บ่อแช่น้ำร้อนใหม่และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อยโรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น

สำหรับบ่อน้ำร้อนเบตง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ภายในบ่อน้ำร้อนเบตง ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่และอาคารธาราบำบัด นอกจากนี้ยังมีอาคารสำหรับพักค้างคืน มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน

ที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About