Sunday, 21/7/2019 | 2:48 UTC+7
i-News

ครม.อนุมัติงบกว่าพันล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้

ครม.อนุมัติงบกว่าพันล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้ เสริมความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ โดยให้บริษัท PEA-ENCOM International จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน ในอัตราส่วนถือหุ้นรัฐวิสาหกิจร้อยละ 40 ภาคเอกชนหรือวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 60 ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ใน 3 พื้นที่ คือ
จังหวัดนราธิวาส มูลค่าโครงการ 755 ล้านบาท กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ กฟภ.รับซื้อ 6.3 เมกะวัตต์
จังหวัดปัตานี มูลค่าโครงการ 410 ล้านบาท กำลังการผลิต 3.0 เมกะวัตต์ กฟภ.รับซื้อ 2.85 เมกะวัตต์
และจังหวัดยะลา มูลค่าโครงการ 390 ล้านบาท กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ กฟภ.รับซื้อ 2.89 เมกะวัตต์
อายุโครงการ 20 ปี จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2561 และแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563

ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับจังหวัดทางภาคใต้ เป็นพลังงานสะอาดที่ใช้ไม้ยางพาราในการผลิตไฟฟ้าและยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

ความคิดเห็น

comments

About