Friday, 19/7/2019 | 1:59 UTC+7
i-News

กอ.รมน.สงขลา ร่วมกับพี่น้องมุสลิมเทพา ทำความสะอาดมัสยิด และสำนักสงฆ์ ต้อนรับเดือนรอมฎอน

กอ.รมน.จังหวัดสงขลา นำพี่น้องชาวไทยมุสลิม หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดมัสยิดและสำนักสงฆ์ ต้อนรับเดือนรอมฎอน 1439

วันอังคาร (15 พฤษภาคม) ที่มัสยิดดารุลญันนะฮ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กอ.รมน.จังหวัดสงขลา นำโดย พ.อ.พีระพล พิชิตอริพ่าย หัวหน้ากลุ่มงานมวลชน พ.อ.เสกสรรค์ ก้อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พ.ท.ณวณัฐ มุ้ยจีน รองหัวหน้ากลุ่มงานมวลชน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา และประชาชนชาวไทยมุสลิมกว่า 100 คน ร่วมใจกันทำความสะอาดทั้งภายในอาคาร และภายนอกมัสยิด รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามและสะอาดตาแก่ผู้พบเห็น เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน

จากนั้น ได้ลงพื้นที่พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสำนักสงฆ์พุทธ และเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และรองรับชาวมุสลิมต่างพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงเดือนรอมฎอน อีกด้วย

ด้าน พ.อ.พีระพล พิชิตอริพ่าย หัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน รวมถึงประชาชนต่างศาสนาและกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ที่จะสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยการพัฒนาทำความสะอาดมัสยิดและสำนักสงฆ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดือนรอมฎอน และสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

สำหรับเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญ พี่น้องมุสลิมจะแข่งขันกันทำความดี และเป็นเดือนแห่งการให้อภัย ส่งเสริมความสงบ และสันติสุข นอกจากนี้ การถือศีลอดเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ชาวมุสลิมสามารถมุ่งไปสู่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้แท้จริง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็น

comments

About