Thursday, 21/2/2019 | 7:47 UTC+7
i-News

แม่ทัพภาค 4 ลงนาม ห้าม “ซื้อ-ขาย-ใช้” ประทัดทุกชนิดตลอดรอมฎอน

แม่ทัพภาคที่ 4 แนะประชาชนห้ามไม่ให้ซื้อ ขาย ใช้ ประทัด ดอกไม้เพลิง และพลุ ตลอดทั้งเดือนรอมฎอน

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ออกคำสั่งประกาศ ที่ 917/2561 เรื่องห้ามไม่ให้ผู้ใดซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หรือตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คณะกรรมการอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความประสงค์ให้เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ศาสนิกปฏิบัติธรรมอันบริสุทธิ์ จึงขอให้หน่วยงานความมั่นคงกวดขันในการจุดดอกไม้เพลิง ประทัด และสิ่งเทียม ที่ทำให้เกิดเสียงดังในช่วงเดือนรอมฏอน ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งการทำบุญ

จึงขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงกวดขัน ห้ามไม่ให้มีผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิง ประทัด และสิ่งเทียม ที่ทำให้เกิดเวียงดัง ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน

ความคิดเห็น

comments

About