Friday, 19/7/2019 | 2:14 UTC+7
i-News

นครศรีฯ เปิดถนนให้จำหน่ายอาหารหลากหลายในช่วงรอมฎอน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนรอมฎอนให้พ่อค้าแม่ค้านำอาหารหลากหลายชนิดมาวางจำหน่ายในช่วงเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิม

นายมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดงานถนนรอมฎอนประจำปี 2561 ที่ถนนพะเนียด ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อเวลา 17.00 น. ผ่านมา

นายมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานเปิดถนนรอมฏอนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักไปไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มแรกถนนสายนี้เป็นถนนสายที่ชาวมุสลิมนครศรีธรรมราช ตลาดแขก ริเริ่มให้ประชาชนนำอาหารมาขาย ต่อมาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้ามาจัดงานต่อเนื่องถนนรอมฏอนตั้งขึ้นในเวลา 1 เดือนในช่วงเดือนรอมฎอน จัดงานเป็นประจำทุกปี มีหลายแห่งนำตัวอย่างถนนแห่งนี้ไปจัดงาน เปิดให้มีการค้าขายอาหารเช่นเดียวกัน ขอให้การค้าขายอาหารบนถนนรอมฏอนเป็นไปด้วยความราบรื่น

บนถนนรอมฏอนมีพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมากมาซื้ออาหารขนมหลากหลายชนิด ที่พ่อค้าแม่ค้ากว่า 30 ร้าน นำมาตั้งโต๊ะวางจำหน่าย โดยไม่มีการเก็บค่าที่ภายในถนนพะเนียดติดกับสี่แยกตลาดแขกที่เทศบาลปิดถนนในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อประชาชนเดินซื้อหาอาหารด้วยความสะดวกนำไปรับประทานในช่วงเวลากลางคืนในช่วงแห่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิม

ที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

comments

About