Friday, 24/5/2019 | 3:02 UTC+7
i-News

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบอินทผลัม และนมกล่อง หนุนปชช.ถือศีลอด

เมื่อวันเสาร์ที่ (19 พฤษภาคม) ผ่านมา เวลา 15.00 น. ที่ห้องโถง บก.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เป็นประธานมอบอินทผลัมและเครื่องอุปโภคบริโภค นมกล่อง ให้กับหน่วยในพื้นที่ตามโครงการน้ำใจไทยสู่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์ปฏิบัติการณ์กองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนับสนุนเนื่องในเดือนรอมฏอนสันติสุข ปี ฮ.ศ.1439 ประกอบด้วย ศูนย์สันติวิธี หน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเดือนรอมฎอน ประกอบด้วย อินทผลัม จำนวน 5,000 กล่อง นมกล่องดีน่า จำนวน3,200 ลัง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แก่ผู้ถือศีลอดได้ ประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้กำหนดไว้ ในช่วงเดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะมีการประกอบคุณงามความดีกัน ให้อภัยกัน และช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิม พร้อมทั้งร่วมให้การสนับสนุนมอบอินทผลัม และสิ่งของที่จำเป็นในช่วงการประกอบศาสนากิจของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ด้านการดูแลพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ช่วงเดือนรอมฎอนนั้น ทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ความคิดเห็น

comments

About