Tuesday, 16/7/2019 | 4:52 UTC+7
i-News

ภาคปชช.มอบชุดรายอ สร้างรอยยิ้มให้เด็กกำพร้า จชต.

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มอบชุดรายอ สร้างรอยยิ้มให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ครอบครัวเด็กกำพร้า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางไปรับชุดรายอสำหรับไว้สวมใส่เพื่อเฉลิมฉลองวันรายออีฎิ้ลฟิตริ ที่จะมาถึง อีก 5-6 วันข้างหน้านี้ สำหรับการมอบชุดรายอ เป็นโครงการมอบชุดรายอให้กับเด็กกำพร้าและยากจน มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้า จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ได้มีชุดรายอ สวมใส่ในวันรายออีฎิ้ลฟิตริ

นายอิสมาอีล สาและ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบชุดรายอให้น้องกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสบางส่วน จำนวน 400 คน ช่วงนี้อยู่ระหว่างแจกจ่าย ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันรายอ คิดว่าทั้ง 3,000 ชุด ที่ทางมูลนิธิฯ 24 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันตัดเย็บชุดรายอ จนแล้วเสร็จ ก็จะส่งให้ถึงมือน้องกำพร้าให้หมดก่อนวันรายอ

วันนี้มีเด็กกำพร้า ที่มีอายุ 13 ปีลงมา ทยอยมารับชุดรายอ ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนต่างดีใจ นอกจาก เด็กดีใจแล้วผู้ปกครองก็มีความสุขไปด้วย สำหรับโครงการมอบชุดรายอนี้ เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก ๆ ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กกำพร้า ยากจนและลำบาก ซึ่งแม่บางคนจะ มีลูกถึง 7-8 คน และไม่มีเงินไปซื้อชุดรายอให้ลูก ๆ ได้สวมใส่ ก็จะได้มีชุดรายอไว้สวมใส่ ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคสมทบทุน เพื่อให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสสวมใส่ชุดรายอดในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ที่จะมาถึงนี้

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About