Wednesday, 22/5/2019 | 5:26 UTC+7
i-News

สตูลจัดลานดูดวงจันทร์ ที่ ต.ตันหยงโป พร้อมประกาศวันหยุดอีดิ้ลฟิตริ

จังหวัดสตูล จัดสถานที่ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ ลานดูดวงจันทร์ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล

วันจันทร์ (11 มิถุนายน) นายกิตติ หมัดตานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เปิดเผยว่า ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้กำหนดให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งพื้นที่ตำบลตันหยงโปเป็นสถานที่เหมาะสมในการดูดวงจันทร์ เพราะเป็นสถานที่สูงและอยู่ติดริมทะเล สามารถมองดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และสามารถที่จะมองดูฮิลาล (จันทร์เสี้ยว) ได้ง่ายกว่าสถานที่อื่นในจังหวัดสตูล

พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ยังได้กำหนดจัดโครงการส่งเสิรมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ลานดูดวงจันทร์ หมูที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประกอบด้วย กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอนและการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439

นอกจากนี้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรอยอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปี โดยให้ครอบคลุมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีดังกล่าว จังหวัดสตูล จึงขอประกาศวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ดังนี้ หากเห็นดวงจันทร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ให้วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 และหากไม่เห็นดวงจันทร์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ให้วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นวันหยุดราชการชดเชย เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

ที่มา : สวท.สตูล

ความคิดเห็น

comments

About