Thursday, 21/2/2019 | 10:10 UTC+7
i-News

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ แจ้งเผื่อเวลา 2-3 ชม. กันการล่าช้าช่วงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แจ้งผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าช่วงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

นายกฤติกา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ด้วยปี พ.ศ.2561 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการอำนวยความสะดวก แก่ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งการเดินทางขาไปจะเริ่มระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561 และ 16 สิงหาคม 2561 ขากลับระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง 3 กันยายน 2561 และ 20 กันยายน 2561 ซึ่งในระหว่างนั้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการหนาแน่น ทั้งปริมาณรถยนต์และการจราจรคับคั่ง

จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบินและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-7422-7000 , 0-7422-7001-3

ที่มา : สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

comments

About