Sunday, 17/2/2019 | 2:41 UTC+7
i-News

ส.ครูอิสลามศึกษาสตูล ร่วมเครือข่าย มอบชุดรายาให้เด็กกำพร้า-ยากจน

วันอังคาร (12 มิถุนายน) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล และเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน , ครู , ผู้ปกครอง และนักเรียนกว่า 300 คน เข้าร่วม

นายอารีย์ ตาเอ็น นายกสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือเด็กกำพร้า ซึ่งขาดเสาหลักของครอบครัวที่จะเติมเต็มในด้านต่าง ๆ อีกทั้งในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปี เมื่อถึงวันอีด หรือวันตรุษอีดิลฟิตรี ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะนิยมสวมเสื้อผ้าใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับดังกล่าว โดยสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมรับบริจาคในรูปแบบเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อเสื้อผ้ารายาชุดใหม่แก่เด็กกำพร้า หรือเด็กยากจนในจังหวัดสตูล โดยให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนละ 2 คน จากกว่า 170 โรงเรียนในจังหวัดสตูล โดยในครั้งนี้ได้มอบเสื้อผ้าใหม่แก่นักเรียนกำพร้าหรือยากจนรวม 264 คน

ด้าน เด็กชายอิบรอเหม ล่านุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง กล่าวว่า ตัวเองกำพร้าบิดามาตั้งแต่เล็ก ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาและพี่ชาย และมีฐานะลำบาก จึงรู้สึกดีใจมากที่ได้ชุดใหม่ใส่ในวันฮารีรายาปีนี้ และขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่มอบชุดใหม่ให้แก่ตัวเองและเพื่อนคนอื่น ๆ ในวันนี้

ที่มา : สวท.สตูล

ความคิดเห็น

comments

About